Betongplatta

Betongplatta på mark kan ge upphov till fuktproblem, detta gäller särskilt lite äldre betongplattor har sin isolering på plattan.

När betongplattan introducerades i Sverige isolerades de ovanpå. Nackdelen med att isolera ovanifrån är att spillvärme från huset inte når betongplattan. Betongplattan får därmed svårare att torka ut.

Betongplatta med isolering underifrån är bättre ur fuktsynpunkt. Värmen hjälper till att torka ut betongen samt att isoleringen fungerar som kapillärbrytande skikt.

Kapillärbrytande skikt
Under betongplattan ska finnas makadam som hindrar att fukt sugs uppåt, kapillärbrytande, isoleringen hjälper till att bryta denna uppsugningsförmåga.

Risker med betongplatta

Risken med betongplatta är att fukt från betongen överförs till stommen. Det ska finnas fuktspärr mellan betongen och virket. Men om fuktspärren är skadad eller slarvigt monterad kan fukt tränga upp och orsaka röt- och mögelskador.

Parkett
Om golv har lagts på betongplattan kan de skadas om fuktspärren inte fungerar. Parkett kan svälla, bukta upp och mögel bildas på undersidan av parketten.

Limmad plastmatta
Limmad plastmatta på betonggolvet kan ge upphov till att vissa lim reagerar med fukten som finns i betongen. Reaktion mellan en del lim och fukt blir giftiga emissioner. Giftiga emissioner ger upphov till olika allergiska besvär. Även mögel kan bildas under en limmad plastmatta om smuts inte avlägsnat före limningen.

Golvvärme
Många hus idag byggs med golvvärme. Fördelen är att betongen kan torka. Nackdelen är att energibehovet kan öka.

Om golvvärme läggs med trägolv, parkett, så ökar energibehovet. Trä har isolerande egenskaper. För att få varmt trägolv går det åt en del extra energi på grund att trä isolerar värmen tillviss del. Andra nackdelar är att träet torkas ut och kan krympa. På sikt finns också risk att trä spricker på grund av uttorkning. För att komma tillrätta med dessa problem experimenterar man med att ta bort fuktspärren. Betongen ska avge lagom med fukt till virket. Hur det kommer att fungerar på sikt återstår att se.

Allvarliga fel och åtgärder

Många av de hus som byggts på en platta och fått skador på syllen har tvingats att lyfta hela huset med lyftkranar för att byta syllen. Det kostar en hel del. Även om det går att lyfta ett hus och sanera mögel är det ändå svårt att bli av med stanken från mögel.

Om det är fel på golvet så går det att ta bort nuvarande golv och lägga nytt golv efter det att betongen fått torka och rengjorts.

Om betongplattan är isolerad ovanpå och skador finns på golvreglarna måste de och isoleringen bytas.

Fuktig betongplatta

Om det finns fukt i betongplattan ska man dränera om plattan. Dräneringsrör och dränerande makadam och att gräsmattan lutar från huset hjälper till att få en torrare grund.

Rabatter och trä får inte finnas i närheten av grunden.

Mer om betongplatta här.

Det här inlägget postades i Hus & hem. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.